ماه رجب

ندای ملک داعی وجواب آن

پیامبراکرم(ص) فرمود: "خدای متعال درآسمان هفتم فرشته ای راقرارداره است که «داعی»گفته می شود.هنگامی که ماه رجب آمد، این فرشته درهرشب این ماه تاصبح می گوید: خوشابه حال تسبیح کنندگان خدا، خوشابه حال فرمانبرداران خدا. خدای متعال می فرماید: همنشین کسی هستم که بامن همنشینی می کند، فبرمانبردارکسی هستم که فرمانبردارم باشد وبخشنده ی خواهان بخشایش هستم. ماه ماه من بنده بنده من ورحمت رحمت من است . هرکسی دراین ماه من رابخوانداورا اجابت می کنم وهرکس ازمن بخواهدبه اومی دهم وهرکس ازمن هدایت بخواهداوراهدایت می کنم.این ماه رارشته ای بین خود وبندگانم قراردادم که هرکس آن رابگیردبه من می رسد.


 افسوس ازکوتاهی ما درطاعت خدا ! کجایندشکرگزاران ! کجایندتلاشگران ! آیاعاقلان توان فهم حق این ندای آسمانی رادارند!چراجوابی نمی شنوم! اینان بندگانی گناهکاروطغیانگر ،پست واسیرشهوتها وغفلتها می باشند! ای فرستاده بزرگ خدا مردگان بظاهرزنده راصدامی کنی کسانی که قلبهایشان مرده وعقلهایشان جداوروحهایشان فاسدشده ! چرامردگان راصدامی زنی !کسانی که صدای توسودی به آنان نمی رساندمگراینکه باندای توقلبهازنده شده ، عقلها بازگشته وروحها بیدارشودودرباره ارزش وبهای گران این ندای آسمانی وبزرگی پروردگاروپستی نفس وسختی آزمایش وبدی حال خودبیندیشند.آنان شایسته راندن ودورنمودن ولعنت وعذاب هستند؛ ولی وسعت رحمت پروردگار باعث این دعوت بزرگ شده است؛ آن هم بااین زبان وبیان لطیفی که بالاترازتصورانسان وخواسته وآرزوی اوست.اکنون باواسطه قراردادن این ندای آسمانی ولطف بزرگ ازخدامی خواهیم ماراموفق به اجابت این دعوت وکرامت بزرگ بدارد.

عجیب ترازاین دیده ای! دیده ای که خالق مخلوق رابرای همنشینی خودبخواندولی مخلوق اجابت نکند ودرحالی که آقامناجات بنده وانس اورا دوست دارد، بنده ازقبول عنایت اوخودداری کند! پس باتأسف واعتراف به غفلتهای خودوباناچاری جواب می گوییم :بله، ای پروردگاروآقا وای مالک ومولا ! اگرتوفیق تونصیب ماشده ودراین دعوت عنایت توشامل حال ماشودوبا این دعوت مارابه کرامت برسانی، چه سعادت بزرگی که دراین صورت به بالاترازآرزوی خودمی رسیم.

 برگرفته ازکتاب «المراقبات» تألیف مرحوم آیت الله حاج میرزاجوادملکی تبریزی(ره) ،ترجمه ابراهیم محدث

             التماس دعا                                    گروه فرهنگی خواهران

 

 

 

نظرات()
نویسنده: جهادی

.:: آخرین مطالب ::.

» قبولی های کنکور سراسری سال 1394 ( پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٤ )
» مصاحبه رادیو معارف با سید علی موسوی در رابطه با مجموعه جهاد علمی دانشجویان خور ( پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۳ )
» معلم موجودی غیر قابل توصیف؟؟!! ( چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳ )
» معلم موجودی غیر قابل توصیف؟؟!! ( چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳ )
» تدوین سند چشم انداز خور و بیابانک ( دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳ )
» **خرید جنس داخلی یک ضرورت برای مقاوم‌سازی اقتصاد است ( شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳ )
» بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در حرم رضوی(ع) ( شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳ )
» یلدا نامی خاطره انگیز ( شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢ )
» نقشه جامع علمی کشور ( شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢ )
» به نام خدا ( شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢ )