مباحث جیدان

مبحث تشکیلاتی و اقتصادی جهاد مطالب مطرح شده در گروه تلگرام (دانلود)     سعید زرگر  ================================================= مبحث بهبود فرهنگ جمعی جهاد  مطالب مطرح شده در گروه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 127 بازدید

مصاحبه رادیو معارف با سید علی موسوی در رابطه با مجموعه جهاد علمی دانشجویان خور

توضیحاتی در رابطه با چرایی و چگونگی تشکیل جهاد علمی دانشجویان شهرستان خور و بیابانک که در دو هفته اخیر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 126 بازدید
تیر 94
1 پست
خرداد 93
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
11 پست
بهمن 90
20 پست
دی 90
14 پست
آذر 90
18 پست
آبان 90
18 پست
مهر 90
17 پست
شهریور 90
15 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
11 پست
خرداد 90
29 پست
اسفند 89
15 پست
بهمن 89
21 پست
دی 89
8 پست
آذر 89
42 پست
آبان 89
20 پست
مهر 89
15 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
11 پست
خرداد 89
9 پست
اسفند 88
14 پست
بهمن 88
10 پست
دی 88
21 پست
آبان 87
8 پست