مباحث جیدان

مبحث تشکیلاتی و اقتصادی جهاد مطالب مطرح شده در گروه تلگرام (دانلود)     سعید زرگر  ================================================= مبحث بهبود فرهنگ جمعی جهاد  مطالب مطرح شده در گروه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 72 بازدید

مصاحبه رادیو معارف با سید علی موسوی در رابطه با مجموعه جهاد علمی دانشجویان خور

توضیحاتی در رابطه با چرایی و چگونگی تشکیل جهاد علمی دانشجویان شهرستان خور و بیابانک که در دو هفته اخیر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 73 بازدید
تیر 94
1 پست
خرداد 93
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
11 پست
بهمن 90
20 پست
دی 90
14 پست
آذر 90
18 پست
آبان 90
18 پست
مهر 90
17 پست
شهریور 90
15 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
11 پست
خرداد 90
29 پست
اسفند 89
15 پست
بهمن 89
21 پست
دی 89
8 پست
آذر 89
42 پست
آبان 89
20 پست
مهر 89
15 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
11 پست
خرداد 89
9 پست
اسفند 88
14 پست
بهمن 88
10 پست
دی 88
21 پست
آبان 87
8 پست