براستی از انگلیس در این کشور چیزی جز ضرر دیده شده است؟؟

 

جان ساورز رییس سازمان امنیت خارجی انگلیس (MI6) تلویحا دستور ترور شهید شهریاری را صادر کرد. وی یک ماه قبل از ترور در نشستی اعلام کرد:

" دیپلماسی و گفتگو برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران کارایی ندارد. باید از عملیات های جاسوسی و اطلاعاتی برای متوقف کردن فعالیت های هسته ای ایران استفاده کرد. باید یک تیم رهبری برای مدیریت اینگونه فعالیت ها در ایران تشکیل داد"

 

براستی از انگلیس در این کشور چیزی جز ضرر دیده شده است؟؟

 

خشم انقلابی خود را از اقدامات خصمانه انگلیس و آمریکا و دیگر ایادی امپریالیسم جهانخوار اعلام میداریم.

و اعلام می داریم که تا خون در بدن هایمان جاری است، به دفاع از اسلام و آرمان های خمینی و خامنه ای خواهیم پرداخت.

MI6

/ 0 نظر / 16 بازدید