برای شناساندن موقعیت های گردشگری شهرستان در سطح کشور چه تلاشی صورت می گیرد؟

ایام خوش آب و هوای بهار و اوایل پاییز بهترین فرصت برای حضور گردشگران داخلی و خارجی در منطقه است و باید در فرصت مناسب تبلیغات گسترده صورت گیرد و به موازات آن همچنین زیر ساخت های پذیرش گردشگران فراهم شود.

سوال اینجاست :

مردم چقدر درگیر صنعت گردشگری می شوند؟

مردم چقدر می توانند در ارتقای پتانسیل گردشگری شهرستان سهیم شوند و چگونه؟

چشم انداز صنعت گردشگری خور چیست و به دست چه کسانی رقم می خورد؟

 

/ 0 نظر / 20 بازدید