/ 2 نظر / 14 بازدید
شرکت زمین سبز بیابانک

کارگاه آموزشی پرورش زنبور عسل مکان : سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خور و بیابانک زمان : چهار شنبه 17/12/1390 ساعت 10 شرکت برای تمام علاقه مندان آزاد است شرکت زمین سبز بیابانک

شرکت زمین سبز بیابانک

کارگاه آموزشی پرورش زنبور عسل مکان : سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خور و بیابانک زمان : چهار شنبه 17/12/1390 ساعت 10 شرکت برای تمام علاقه مندان آزاد است شرکت زمین سبز بیابانک