سلسله مباحث 4

سلام

"آن چه از اقتصاد برداشت می شود بحث درآمد و در مقابل، خرج است"

 

 

چرا در مورد مسایل اقتصادی شهرستان متنی دیده نمی شود؟!

برای اعتلای شهرستان از منظر اقتصادی چه کار می شود کرد؟

چرا نظرهای گوناگون و بحث و گفتگوهای مختلف در این حوزه در متن های اینترنتی دیده نمی شود؟

چه اشکالی وجود دارد که به عنوان مثال در حوزه گردشگری و ایجاد طرح های جدید نظرات افراد به نمایش گذاشته شود؟

در مورد حوزه های عمده اقتصادی در خور و بیابانک چه نظرهایی وجود دارد؟

 

یک شخص خوری درآمد خود را از چه راهی کسب می کند ؟ ؛

- کار کشاورزی و دامداری

- کار در معادن

- کار در زمینه گردشگری

- کار اداری و کارمندی

- کار خدماتی در قالب حرفه ها و پیشه های مختلف

پیشنهاد می شود یک سری مباحث تحلیلی و تحقیقی دنباله دار در این حوزه انجام شود.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید