ما رأی می دهیم 5

آبرو را در راه خدا صرف کنید
------------------------------

 


کسانى که زبان گویایى دارند، قلم توانایى دارند و آبرویى پیش مردم دارند - که این آبرو هم جزو ذخایر الهى است و خداى متعال به هرکس داده است، باید آن را در راه او مصرف کند و به کار ببرد - مردم را توجیه و تشویق کنند و آدمهاى خوب را به آن‌ها معرفى نمایند.
در معرفىِ نامزدهاى نمایندگى باید ملاحظه کنند که هیچ رابطه‌اى را غیر از رابطه‌ى دینى و الهى و وظیفه‌ى شرعى دخالت ندهند.
فلان کس با ما رفیق است، فلان کس با ما دوست است، فلان کس فایده‌اى به ما مى‌رساند؛ ابداً این چیز‌ها را در نظر نگیرند.
البته هر کارى هم که آن‌ها بکنند، مردم باید چشمشان باز باشد؛ خودشان واقعاً بشناسند و بفه‌مند که چه کار مى‌کنند.
--------------------------------------
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار اعضاى هیأت نظارت بر انتخابات شوراى نگهبان ‌۱۳۷۴/۱۱/۱۴

/ 0 نظر / 18 بازدید