مباحث جیدان

مبحث تشکیلاتی و اقتصادی جهاد

مطالب مطرح شده در گروه تلگرام (دانلود)

 

  سعید زرگر 

=================================================

مبحث بهبود فرهنگ جمعی جهاد 

مطالب مطرح شده در گروه تلگرام (دانلود)

 

 

 

 

 

 

 ابراهیم سلمان

==================================================

مبحث روشنگری 

خلاصه طرح جهاد روشنگری

بیان طرح:

    روشنگری عبارت است از افزایش آگاهی و اطلاعات مردم و نخبگان جامعه (اعم از فرهنگیان، دانشگاهیان و جوانان) در مورد مسایلی که دانستن آنها برای این اقشار ضروری می باشد. مسائلی از قبیل مبانی اعتقادی، مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روز.

ضرورت طرح:

    در تمامی حرکت های فردی و اجتماعی بشر، آنچه محرک و عامل اصلی در انگیزش او در این حرکت ها بوده، (آگاهی) است و آنچه که او را  از حرکت در جای لازم خود باز داشته است، (عدم آگاهی) یا (عدم شناخت صحنه) بوده است. لذا این عامل مهم را می توان در تمامی پیشرفت ها یا انحطاط های بشری در طول تاریخ مشاهده نمود.

    در مبانی دینی و معرفتی نیز آگاهی مردم و معرفت آنها نسبت به مسائل حساس زندگی و شناختن صحنه از سوی تمامی انبیا و اولیای الهی مورد تأکید قرار گرفته است و تمامی آنها بدنبال رشد معرفتی مردم و افزایش شناخت آنها از مسائل روزگار بودند. تا جائیکه معصومین (علیهم السلام) بسیاری از اقدامات خود را متناسب با درک و فهم و سطح آگاهی مردم انجام دادند.

    علت اهمیت این مسئله، این است که تمامی اقدامات بشر چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی، بر مبنای آگاهی و شناختی است که او از مسائل مختلف بدست می آورد. گاهی نبود اطلاعات صحیح از مسئله یا درک نادرست و ناقص از زوایای آن، باعث می شود مردم یا نخبگان جامعه اقدامی برخلاف مصالح جامعه انجام دهند و جامعه از حرکت به سمت اهداف خود باز بماند. نمونه های این مسئله در تاریخ اسلام به وضوح مشاهده می شود.

     انقلاب اسلامی ایران که با حرکت هوشمندانه و درایت آمیز ملت ایران رقم خورد، هماکنون نیز برای تداوم راه خود به هوشیاری مردم در زمینه های مختلف نیاز دارد. به خصوص این که بعضی ها با طرح برخی مغالطات و بحث های انحرافی، سعی در انحراف فکری مردم از اهداف و اصول اسلامی و انقلابی در سطوح مختلف دارند. دشمنان خارجی نیز با طرح برخی شبهات راجع به مبانی اعتقادی، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و القای تناقض در آنها بدنبال تغییر محاسبات فکری مردم و نخبگان هستند تا بدین وسیله، به دست خود مردم مسیر انقلاب را منحرف کنند.

    در اینجا نخبگان جامعه، اعم از دانشجویان، روحانیون، فرهنگیان و جوانان وظیفه دارند که در درجه اول آگاهی و بصیرت خود را نسبت به مبانی دینی و اهداف اسلام و انقلاب و نقشه های دشمن افزاش دهند و در درجه بعد، این آگاهی را به مردم نیز انتقال دهند تا مردم بتوانند در زمان هایی که لازم است، اقدامات لازم را برای تداوم حرکت انقلاب انجام دهند.

اهداف طرح:

الف) افزایش اطلاعات مردم و نخبگان در زمینه های:

1- مسائل اعتقادی و معرفتی به صورت نظام وار و هدفمند

2- مبانی و اصول انقلاب اسلامی و جایگاه آن در مبانی معرفتی و دینی

3- مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روز (مسئله هسته ای، مشکلات اقتصادی، تحریم ها و .... )

ب) آموزش نحوه تحلیل سیاسی برای تصمیم گیری بهتر نخبگان و مردم در انتخابات ها و سایر عرصه های سیاسی

ج) پاسخ به شبهات رایج در مورد اسلام، انقلاب و جمهوری اسلامی (مثل جایگاه رهبری در حل مشکلات، اقتصاد مقاومتی، خرید جنس داخلی، شبکه های اجتماعی و ....)

مخاطبین طرح:

    در این طرح، در درجه اول نخبگان جامعه و در درجه بعد، اقشار مختلف مردم مورد خطاب هستند. علت اولویت نخبگان در این مسئله، تأثیر گذاری آنان بر افکار عمومی مردم است. در صورتی که این طرح در مورد نخبگان موفقیت آمیز باشد، مرحله بعدی طرح درباره مردم با سرعت و آسانی بیشتری دنبال خواهد شد. زیرا خود نخبگان جامعه نیز خود به خود به افکار عمومی حامعه خط دهی می کنند.

منابع محتوایی طرح:

    در این طرح از برخی از دستاورد های بسیج دانشجویی و دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق (علیه السلام) استفاده می گردد. برخی از محتواهای طرح در حوزه مسایل سیاسی و اقتصادی آماده شده است. محتواهای اعتقادی و معرفتی در قالب طرح نقشه جهاد فرهنگی در دفتر اعزام مبلغ این دانشگاه در حال تدوین است که در صورت آماده سازی، در این طرح استفاده می شوند.

شیوه اجرای طرح:

    در این طرح از شیوه ها و ابزار های مختلف مثل گفتگوی چهره به چهره، سخنرانی، اکران فیلم، پوستر، شبکه های اجتماعی و ... استفاده می گردد.

دوستان عزیز نظرات و سؤالات خود درباره این طرح را به اینجانب منعکس فرمایند.

سید محمد رضا موسوی (شهاب)

09195193861

Shahab.m1373@gmail.com

مطالب مطرح شده در گروه تلگرام (دانلود)

=================================================== 

مبحث نیروی انسانی و ایده شناخت، تعریف و استفاده جوامع انسانی شهرستان از یکدیگر 

مطالب مطرح شده در گروه تلگرام (دانلود) بخش1

 مطالب مطرح شده در گروه تلگرام (دانلود) بخش 2

 

 

 

 اسماعیل مولوی

/ 0 نظر / 127 بازدید